BeBest - Äg din arbetsmiljö

En sund arbetsmiljö kräver kunskap!

Vi erbjuder utbildningar och modeller baserat på forskning, erfarenheter och kanske det viktigaste av allt - Chefer och medarbetares önskemål i HUR.

BeBest är godkänd utbildningsanordnare via Afa Försäkring.  För mer information: 

https://www.afaforsakring.se/ohalsa-och-arbetsskador/stod-for-arbetsmiljoutbildning

https://www.afaforsakring.se/anslutna-utbildningsanordnare?query=BeBest%20AB


Exempel på våra arbetsmiljö­utbildningar där du kan ansöka om ekonomiskt stöd från Afa Försäkring

 Till exempel vidareutbildning för arbetsmiljö­ombud, skydds­ombud och chef. För chefer kan stöd även lämnas för grundutbildning inom arbetsmiljö, till exempel BAM eller motsvarande.  Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar. 

BeBest är godkänd utbildningsanordnare via Afa Försäkringar.

https://www.afaforsakring.se/ohalsa-och-arbetsskador/stod-for-arbetsmiljoutbildning

Vidareutbildningar

 • SAM och OSA i praktiken

 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet

 • Riskbedömning

 • Friskfaktorer i arbetslivet

 • Krishantering – avlastningssamtal

 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och huvudskyddsombud)

 • Hot och våld i arbetslivet

 • Chefens arbetsmiljöansvar

Observera att repetition av arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå räknas som en vidareutbildning.

 

Grundutbildning

Stöd kan lämnas för utbildning på grundläggande nivå för chef. Om skydds-arbetsmiljöombud går grundläggande utbildning tillsammans med chef utgår en högre ersättning för chefens utbildningskostnad. Exempel på grundutbildning:

 • BAM eller motsvarande


Hur lång tid tar en utbildning?

Arbetsmiljöutbildningens omfattning ska motsvara minst 1 dag.

Med chef avses den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter.

Vi erbjuder:

 • Öppna och företagsanpassade utbildningar

 • En kursplan för utbildningen ska bifogas vid ansökan om stöd

Vi erbjuder även specialanpassade utbildningar för chefer, elever, lärare och medarbetare!

För nedanstående utbildningar kan du alltså inte ansöka om ersättning från Afa Försäkring

Ledarskapet är avgörande!

En uppskattad chef är engagerad i sina medarbetares välmående. Som chef är du dessutom ett personligt arbetsmiljöansvar. En sund arbetsmiljö är avgörande för varje arbetsgivares framgång men frågan som många ställer sig är: HUR skapar man en inkluderande och sund arbetsmiljö? 
I våra utbildningar krånglar vi inte till det. Vi går rakt på sak och vi ger dig verktygen för att enkelt och effektivt skapa engagemang och inkludering i det viktiga SAM-och OSA-arbetet. 
Kontakta lotta@bebest.se för mer info och pris.

DU är en viktig pusselbit!

Som medarbetare har du ett viktigt ansvar i arbetsmiljöarbetet, men det är inte så vanligt att vi pratat om inividens ansvar. Därför har vi skapat en utbildning för att ge dig en tydlig bild av vad arbetsmiljöarbete innebär i praktiken, dina rättigheter och dina skyldigheter. En vitamininjektion i arbetsmiljö helt enkelt. 
Kontakta lotta@bebest.se för mer info och pris.

Utbilda era elever!

SAM-OCH OSA till skolans elever! Att tidigt få kunskap om arbetsmiljöarbetets alla ingredienser skapar trygghet, engagemang, inkludering och mod i det framtida arbetslivet. 
Därför har vi skapat en utbildning som riktar sig främst till gymnasielever som inom några år skall ut i arbetslivet och möta nya utmaningar. 
Kontakta lotta@bebest.se för mer info och pris.

Varje medarbetare har rätt till en sund, trygg och inkluderande arbetsplats!

Prenumerera på BeBest-modellen så håller ni arbetsmiljöarbetet vid liv alla dagar på året!

Våra utbildningar och tjänster är lätta att förstå och lätta att applicera i verkligheten. Det vi erbjuder dig och dina kollegor är baserat på forskning, kunskaper och erfarenheter. 

En sund arbetsmiljö är grunden till lojalitet, engagemang, arbetsglädje, produktion och leverans. Vi erbjuder utbildningar och prenumerationstjänster med smarta lösningar för en okomplicerad, effektiv och lyckad arbetsmiljöresa. 

 • Om du väljer att investera i vår väl prövade BeBest-modell ingår utbildningar, mätningar och uppföljningsarbetet systematiskt under året. Varje team får tillgång till en digital plattform där deras unika arbetsmiljöarkiv skapas, dokumenteras och sparas. 

 • Rådgivning till dig som chef eller medarbetare.

 • Arbetsmiljöarbetet trillar inte mellan stolarna. Vi påminner dig och ditt team löpande.

 • Kunskap, engagemang, inkludering och lärande skapas i hela organisationen. När ni saknar något, fyller vi på.

 • Alla oavsett roll, titel eller position får samma kunskap och förutsättningar för att lyckas. Med kunskapen kommer engagemanget.

 • Alla får mandat att påverka. Med mandatet skapas inkludering och samverkan.

 • Varje team erhåller löpande stöd och support för att inte tappa tempo. Kostnadsfritt såklart!

Med en BeBest-prenumeration "äger" varje team sitt arbetsmiljöarbete. På så sätt blir arbetsmiljöarbetet enkelt att koppla till produktion och resultat. Lika enkelt som din månatliga budgetavstämning.

Nyfiken?

Hör av dig för mer information till lotta@bebest.se

I den här tjänsten samarbetar vi med Prewoe. För mer information besök gärna https://prewoe.comSom BeBest:are kommer du att tilldelas branschens bästa. 

Vi handplockar utifrån ditt behov och vart du befinner dig i landet.Lotta Vikström

Lotta är grundare av modellen BeBest och och företaget BeBest AB. För många är hon känd som en eldsjäl när det gäller Rätten till en Sund Arbetsmiljö och är du aktiv på Linkedin har du garanterat sett något av alla henne inlägg i ämnet Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Lotta har flera års erfarenhet inom arbetsmiljöarbete och jobbade fram till 2020 med ett FoU-projekt (STAMINA) där hon utbildade och coachade ledning, chefer och medarbetare i det viktiga SAM-och OSA-arbetet.  

Lotta når du på 070-234 84 04

Och här hittar du Lotta på Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/lotta-vikström-0393225b/

BeBest AB 559336-7781. Säte i Stockholm


BeBest AB är godkända utbildningsanordnare via Afa Försäkringar.

Det innebär att företag inom den privata sektorn som anlitar BeProud för arbetsmiljöutbildning har möjlighet att söka ersättning för sina utbildningskostnader från Afa Försäkring för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud.

Stödet ersätter del av kursavgiften för chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Om chef, skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud går separat utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Mer information hittar du här: 

https://www.afaforsakring.se/ohalsa-och-arbetsskador/stod-for-arbetsmiljoutbildning


Katarina Nilsson-Moe

Katarina är en mycket erfaren ledare som har många års erfarenhet från bland annat logistik- och ledarskap.

Katarina brinner för att jobba med utveckling av individer, grupper och organisationer och är en av Bebest fantastiska konsulter. Som BeBest:are kommer du garanterat att ha en hel del kontakt med Katarina i allt från utbildning, metodstöd och coachning.

Katarina är Certifierad ICF ACC coach.

Katarina når du på 073-028 60 99

Och här hittar du Katarina på Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/katarina-nilsson-moe-61a66416/